Kadra OLPI

Zespół przedmiotów humanistycznych

Anna Adryjanek

Dyrektor OLPI, nauczycielka języka polskiego i przedmiotów dodatkowych (Pisalnia, religioznawstwo, wiedza o teatrze)

Katarzyna Korolczuk

Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, nauczycielka języka polskiego, filozofii i kulturalnych spotkań z książką i sztuką (KSzKSz), opiekunka grupy wychowawczej

dr Marek Wawrzynkowski

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa, opiekun grupy wychowawczej

Aldona Tkaczyk

Pedagog-terapeuta, nauczycielka języka polskiego

Hanna Czaja

nauczycielka języka polskiego, opiekunka grupy wychowawczej

Zespół nauczania języków obcych

Magdalena Szenrok

Przewodnicząca Zespołu Nauczania Języków Obcych, nauczycielka języka niemieckiego

Oskar Rożewicz

Zastępca dyrektora OLPI ds. dydaktycznych, nauczyciel języka angielskiego i historii, redaktor szkolnej strony WWW oraz Facebook, administrator szkolnego portalu e-learningowego Moodle, opiekun grupy wychowawczej

Teresa Szejbut

Nauczycielka języka rosyjskiego i edukacji dla bezpieczeństwa, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Krystyna Belaid

Nauczycielka języka francuskiego i etyki

Sylwia Peryt

Nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego

dr Katarzyna Maria Bogdanowicz

Zastępca dyrektora OLPI/LSP ds. rozwoju i jakości, psycholog, nauczycielka języka angielskiego

Małgorzata Kordowska

Nauczycielka języka angielskiego

Joanna Kania

Nauczycielka języka angielskiego

Zespół przyrodniczy

Magdalena Pazda

Przewodnicząca Zespołu Przyrodniczego, nauczycielka chemii, opiekunka grupy wychowawczej

Anna Ostaszewska

Nauczycielka geografii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, opiekunka grupy wychowawczej

Michalina Kowalska

Nauczycielka biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie

Zespół matematyczno-informatyczno-fizyczny

Patrycja Pluta

Przewodnicząca Zespołu Matematyczno-Fizyczno-Informatycznego, nauczycielka fizyki, chemii i matematyki, planistka

Ewelina Schwabe

Nauczycielka matematyki, opiekunka grupy wychowawczej

dr inż. Kamila Mazur-Oleszczuk

Nauczycielka matematyki

Zespół wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie

dr Wojciech Sakłak

Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Emilia Olechnowicz

Przewodnicząca Zespołu Wychowania Fizycznego, Sportu i Edukacji Zdrowotnej, nauczycielka wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i muzyki, opiekunka grupy wychowawczej

Siergiej Rusiecki

Pełnomocnik dyrektora OLPI i LSP ds. rekrutacji i promocji, nauczyciel języka polskiego jako obcego oraz wychowania do życia w rodzinie, opiekun grupy wychowawczej