Krystyna Belaid

Nauczycielka języka francuskiego i etyki

Krystyna Belaid

Współautorka tłumaczeń książek popularno-naukowych: Historia ciała tom II i III. Ostatnio w jej przekładzie ukazała się książka Początek świata. Historia obrazu Gustave’a Courbeta i Atrament melancholii. Gromadzi całe tłumy zainteresowanych językiem francuskim i etyką, organizuje ciekawe wyjścia, których zadaniem jest poznanie kultury i języka francuskiego. Stypendystka Centre National du Livre.