Kadra – Opiekunowie grup wychowawczych

Opiekunowie grup wychowawczych

Magdalena Arłukiewicz

Zastępca dyrektora LSP, nauczycielka projektowania ubioru i historii sztuki, redaktorka szkolnej strony WWW oraz Facebook, opiekunka grupy wychowawczej

Anna Ostaszewska

Nauczycielka geografii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, opiekunka grupy wychowawczej

Hanna Czaja

nauczycielka języka polskiego, opiekunka grupy wychowawczej

Jadwiga Możdżer

Nauczycielka zajęć teatralnych, wiedzy o teatrze, wiedzy o teatrze współczesnym, opiekunka grupy wychowawczej

Urszula Ciupa

Nauczycielka rysunku, malarstwa i podstaw projektowania, opiekunka grupy wychowawczej

Siergiej Rusiecki

Pełnomocnik dyrektora OLPI i LSP ds. rekrutacji i promocji, nauczyciel języka polskiego jako obcego oraz wychowania do życia w rodzinie, opiekun grupy wychowawczej

Oskar Rożewicz

Zastępca dyrektora OLPI ds. dydaktycznych, nauczyciel języka angielskiego i historii, redaktor szkolnej strony WWW oraz Facebook, administrator szkolnego portalu e-learningowego Moodle, opiekun grupy wychowawczej

Katarzyna Korolczuk

Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, nauczycielka języka polskiego, filozofii i kulturalnych spotkań z książką i sztuką (KSzKSz), opiekunka grupy wychowawczej

Emilia Olechnowicz

Przewodnicząca Zespołu Wychowania Fizycznego, Sportu i Edukacji Zdrowotnej, nauczycielka wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i muzyki, opiekunka grupy wychowawczej

dr Marek Wawrzynkowski

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa, opiekun grupy wychowawczej

Ewelina Schwabe

Nauczycielka matematyki, opiekunka grupy wychowawczej

Magdalena Pazda

Przewodnicząca Zespołu Przyrodniczego, nauczycielka chemii, opiekunka grupy wychowawczej