Anna Adryjanek

Dyrektor OLPI, nauczycielka języka polskiego i przedmiotów dodatkowych (Pisalnia, religioznawstwo, wiedza o teatrze)

Anna Adryjanek

Współautorka książek: “Uczeń z dysleksją w szkole” oraz „Uczeń z dysleksją w domu”, “Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego” i innych, w których opisuje autorskie metody pracy. Współpracuje z UG i wieloma instytucjami szkolącymi nauczycieli. Znana z ciekawych i niespotykanych lekcji języka polskiego oraz zastępstw (wie podobno wszystko, nawet z chemii). Mówi, że matematyka jej nie straszna, bo skończyła klasę matematyczno-fizyczną przed studiami polonistycznymi. Nieźle gra w golfa…