Kadra LSP

Dyrekcja Zespołu Artystycznego

dr Joanna Jakubowska

Dyrektor LSP, nauczycielka historii sztuki i filozofii

Magdalena Arłukiewicz

Zastępca dyrektora LSP, nauczycielka projektowania ubioru i historii sztuki, redaktorka szkolnej strony WWW oraz Facebook, opiekunka grupy wychowawczej

Kierownik Zespołu Artystycznego

Jacek Faleńczyk

Kierownik zespołu artystycznego ds. przedmiotów artystycznych, nauczyciel rysunku i malarstwa, projektowania graficznego, muralu, podstaw projektowania

Wojciech Juchniewicz

Kierownik zespołu artystycznego ds. przedmiotów należących do specjalności/specjalizacji zawodowych, nauczyciel projektowania graficznego oraz rysunku i malarstwa

Pracownia Rysunku i Malarstwa

Jacek Faleńczyk

Kierownik zespołu artystycznego ds. przedmiotów artystycznych, nauczyciel rysunku i malarstwa, projektowania graficznego, muralu, podstaw projektowania

Urszula Ciupa

Nauczycielka rysunku, malarstwa i podstaw projektowania, opiekunka grupy wychowawczej

Józef Paweł Karczewski

Nauczyciel plastyki oraz rysunku i malarstwa

Pracownia Projektowania Graficznego

Natalia Lament

Nauczycielka podstaw projektowania oraz projektowania graficznego

Wojciech Juchniewicz

Kierownik zespołu artystycznego ds. przedmiotów należących do specjalności/specjalizacji zawodowych, nauczyciel projektowania graficznego oraz rysunku i malarstwa

Pracownia Fotografii i Filmu

Andrzej Leszczyński

Nauczyciel fotografii i filmu

Zuzanna Malinowska

Nauczycielka fotografii i filmu

Pracownia Rzeźby

Tomasz Zabrocki

Nauczyciel rzeźby, ceramiki i rysunku

Pracownia Projektowania Ubioru

Magdalena Arłukiewicz

Zastępca dyrektora LSP, nauczycielka projektowania ubioru i historii sztuki, redaktorka szkolnej strony WWW oraz Facebook, opiekunka grupy wychowawczej

Jadwiga Możdżer

Nauczycielka zajęć teatralnych, wiedzy o teatrze, wiedzy o teatrze współczesnym, opiekunka grupy wychowawczej

Zespół Historii Sztuki

dr Joanna Jakubowska

Dyrektor LSP, nauczycielka historii sztuki i filozofii

Magdalena Arłukiewicz

Zastępca dyrektora LSP, nauczycielka projektowania ubioru i historii sztuki, redaktorka szkolnej strony WWW oraz Facebook, opiekunka grupy wychowawczej