Collège d’OLPI-LSP – seria wykładów otwartych

Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych im. adm. J. Unruga oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Mydlarskiego zaprasza na wykłady otwarte z okazji trzydziestki OLPI i dwudziestki LSP.

Wykłady ogłoszą nasi nauczyciele, rodzice naszych uczniów i uczennic oraz przyjaciele naszej społeczności.

Szczególnie zapraszamy kandydatów do szkoły, ich rodziców i przyjaciół.

Poniżej podajemy terminy i tematy najbliższych wykładów.
Kolejne będą dodawane sukcesywnie.

27 września 2023 (środa)

17:00 Dojrzewanie w spektrum: jakie znaczenie ma dla mnie autyzm

Prowadząca: Roni Szabunio, uczennica Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Mydlarskiego w Gdańsku

25 października 2023 (środa)

18:00 Zmiany klimatu i różnorodność genetyczna gatunków morskich

Prowadzący: prof., dr hab. Roman Wenne – kierownik Pracowni Genetyki Organizmów Morskich, Instytut Oceaonologii Polskiej Akademii Nauk

20 grudnia 2023 (środa)

18:00 Prima donna assoluta: do 100-lecia Marii Callas

Prowadzący: Magdalena Arłukiewicz, Mikołaj Gruszkiewicz, Jadwiga Możdżer, Siergiej Rusiecki

24 stycznia 2024 (środa)

18:00 Slumsy czy fawele? Życie w najuboższych dzielnicach Brazylii

Prowadzący: dr Karel Dolinski, specjalista geografii społeczno-ekonomicznej

21 lutego 2024 (środa)

18:00 Objects of beauty and use: taking care of metal objects in museum collections

Prowadzący: Catia Viegas Wesołowska, Główny Konserwator, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Archiwum

2022/2023