Dyrekcja

Dyrekcja

Anna Adryjanek

Dyrektor OLPI, nauczycielka języka polskiego i przedmiotów dodatkowych (Pisalnia, religioznawstwo, wiedza o teatrze)

dr Joanna Jakubowska

Dyrektor LSP, nauczycielka historii sztuki i filozofii

Zastępcy dyrektora

Oskar Rożewicz

Zastępca dyrektora OLPI ds. dydaktycznych, nauczyciel języka angielskiego i historii, redaktor szkolnej strony WWW oraz Facebook, administrator szkolnego portalu e-learningowego Moodle, opiekun grupy wychowawczej

dr Katarzyna Maria Bogdanowicz

Zastępca dyrektora OLPI/LSP ds. rozwoju i jakości, psycholog, nauczycielka języka angielskiego

Magdalena Arłukiewicz

Zastępca dyrektora LSP, nauczycielka projektowania ubioru i historii sztuki, redaktorka szkolnej strony WWW oraz Facebook, opiekunka grupy wychowawczej