Teresa Szejbut

Nauczycielka języka rosyjskiego i edukacji dla bezpieczeństwa, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Teresa Szejbut

Uwielbiana przez uczniów „Pani Tereska”. Potrafi naprawdę nauczyć języka rosyjskiego, czego dowodem są osiągnięcia uczniów, którzy w ciągu 3 lat potrafią osiągnąć poziom olimpijski! Tabuny studentów uczą się u niej sztuki prowadzenia lekcji.