Zuzanna Malinowska

Nauczycielka fotografii i filmu

Zuzanna Malinowska

Magistra sztuki, nauczycielka fotografii, intermediów i animacji. W 2021 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Fotografia, a rok później na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Intermedia. Definiuje się jako artystka wizualna, a jej głównym polem zainteresowań w sztuce jest postfotografia.