Andrzej Leszczyński

Nauczyciel fotografii i filmu

Andrzej Leszczyński

Nauczyciel fotografii i filmu. Absolwent  1989 dyplom w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, 
2006 dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Specjalista do spraw dygitalizacji zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Wieloletni fotograf-dydaktyk, swoją wiedzą wspiera amatorów fotografii