Grzegorz Zielak

psycholog, prowadzący fakultet "Psychologia", koordynator "Dni Latających"

Grzegorz Zielak

Ma świetny kontakt z uczniami, jeździ z nimi nawet na golfa i czasem przegrywa… Zajmuje się przeciwdziałaniem cyberprzemocy, jest moderatorem i animatorem grupy uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy walczą z przemocą w sieci. Ma rozległe zainteresowania czytelnicze i jest instruktorem narciarskim.