Nowelizacja Statutu

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 37 Statutu OLPI i § 45 Statutu LSP informujemy, iż Rada Pedagogiczna zatwierdziła dziś do dalszego procedowania nowelizację ww. Statutów, załączoną niżej.

Tekst nowelizacji kierujemy do zaopiniowania przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.
Uchwalenie tekstów jednolitych Statutów obu szkół, z naniesionymi zmianami wynikającymi z ww. nowelizacji, zaplanowano na Radę Pedagogiczną 10 kwietnia 2024 (środa) o godz. 8:30.