Dzień języków obcych „Wieża Babel” 11 kwietnia 2024 (czwartek)

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w dniu języków obcych – 11 kwietnia 2024 (czwartek)!

W ramach tego dnia planowane są dwa konkursy:

I konkurs: pisemne tłumaczenie tego samego fragmentu książki z języka obcego (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, ukraiński, rosyjski, białoruski) na język polski (3 kwietnia w godz. 8.30 – 10.00). (Zgłoszenia do p. Małgorzaty Kordowskiej lub do nauczycieli języków obcych).
II konkurs: interpretacja utworu literackiego za pomocą różnych form sztuki (np. fotografia, obraz, rzeźba, …). (Zgłoszenia do p. Małgorzaty Kordowskiej lub do nauczycieli przedmiotów artystycznych LSP).

Ramowy plan dnia:

8.30 – 12.30 – wykorzystanie znajomości języków obcych na zajęciach dydaktycznych (wg planu) w formie tłumaczeń lub krótkiego opracowania tematu – zgłoszenia do nauczycieli przedmiotów;
przewidujemy nagrody w formie ocen cząstkowych z zachowania i przedmiotu.

10.10 – 12.15 – warsztaty tłumaczeniowe.
Prowadzący: Tomasz S. Gałązka – tłumacz z języka angielskiego.
Zapisz się na warsztaty na Moodle: [link]

13.10 – 14.35 – przedstawienie z udziałem uczniów, spotkanie z Tomaszem S. Gałązką oraz ogłoszenie wyników konkursów (aula).