Spotkanie z rodzicami 3 stycznia 2024 (środa)

Serdecznie zapraszamy na nadchodzące spotkanie z rodzicami!

Plan spotkania:

16:30 Szkolenie dla rodziców na temat zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży (aula).
17:20 Zebranie ogólne rodziców (aula).
17:30 Spotkanie w grupach wychowawczych.
17:45 Spotkanie w klasach.
18:15 Spotkania indywidualne z tutorami i nauczycielami.
19:30 Zakończenie spotkania z rodzicami.

Zapraszamy!