Odbiór świadectw maturalnych oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu 7 lipca 2023 (piątek) godzina 11:00

Uprzejmie informujemy, iż 7 lipca, o godzinie 11:00, zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw maturalnych oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu. 🙂

Jednocześnie przekazujemy, iż uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu maturalnego mogą przystąpić do poprawki.

Warunkiem przystąpienia do matury w terminie poprawkowym jest złożenie w sekretariacie szkoły do 14 lipca 2023 oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (dostępne poniżej).

Zgodnie z harmonogramem CKE egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się:

  • w części ustnej: 21 sierpnia 2023 (poniedziałek)
  • w części pisemnej: 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym: