Wywiadówka 29 marca 2023 (środa)

Serdecznie zapraszamy na nadchodzącą wywiadówkę zaplanowaną na 29 marca 2023 (środa)!
Podczas wywiadówki będą mieli Państwo okazję do spotkania się i porozmawiania z wybranymi przez siebie nauczycielami; nie planujemy tym razem spotkania ogólnego z opiekunem grupy wychowawczej.
Lista sal, w których dyżurować będą w czasie wywiadówki nauczyciele, zostanie opublikowana na naszej stronie www we wtorek, 28 marca 2022. Będzie ona również rozwieszona w kilku miejscach w szkole w dniu spotkania.

Plan spotkania:

16:30 – 16:45 Spotkanie ogólne rodziców w szkolnej auli
16:45 – 18:30
Konsultacje indywidualne z nauczycielami / tutorami
w tym 18:00 – 18:30 spotkanie dla rodziców 4c LSP i 3b LSP na temat pleneru artystycznego w szkolnej auli
18:30 – 19:30
Spotkanie Rady Rodziców

Zapraszamy!