Wywiadówka ze spotkaniem z opiekunem grupy wych. 28 września 2022 (środa)

Serdecznie zapraszamy na nadchodzące spotkanie z rodzicami!

Planowany program wywiadówki wygląda następująco:
16:30 Spotkanie Rodziców uczniów IVa OLPI, IVb LSP, IVc LSP w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu dyplomowego oraz przeglądu LSP – sala 104
17:15 Spotkanie ogólne Rodziców – jak tworzy się Rada Rodziców? – aula
17:30 Zebranie rodziców z Opiekunem grupy wyniki małej matury oraz wybory członków Rady Rodziców, przedstawienie planu pracy grupy – według listy wiszącej w szkole i dostępnej poniżej
18:00 Spotkania z tutorami – zapoznawcze; konsultacje – według listy wiszącej w szkole i dostępnej poniżej
18:30 Zebranie organizacyjne wybranych członków Rady Rodziców – aula