Wydarzenie teatralne z okazji podpisania pokoju oliwskiego 3 maja 1660 roku.