Program “Sportowe Talenty”

Szanowni Państwo,

rozdział 6a ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1718) nałożył na szkoły, w ramach programu “Sportowe Talenty”, obowiązek gromadzenia i wprowadzania do systemu teleinformatycznego informacji o uczniach, m. in. wiek, waga czy płeć, oraz danych na temat wyników testów sprawnościowych realizowanych na zajęciach WF. Program realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i każda placówka szkolna jest zobowiązana do założenia i prowadzenia konta w programie – w tym do wprowadzania wymaganych danych o każdym uczniu.

Więcej na temat samego programu, wszystkie aktualne informacje, dokumenty (w tym informacja o dotycząca przetwarzania danych osobowych w ewidencji „Sportowe talenty”), dane kontaktowe oraz pomocne instrukcje związane z uczestnictwem w programie mogą odszukać Państwo na stronie www.sportowetalenty.gov.pl.

W związku z powyższym informujemy, iż nasze szkoły są również zarejestrowane w ww. programie oraz w trakcie zajęć wychowania fizycznego będą przeprowadzane testy sprawnościowe przewidziane przez ww. program.

W przypadku danych o wadze i wzroście bardzo prosimy o przekazanie oświadczenia do sekretariatu lub nauczyciela WF – załącznik do uzupełnienia załączamy poniżej.