Projekt (Nie)zwykła matematyka 2023/2024

Z radością informujemy, że w tym roku nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka.
Patronat nad projektem objęli:
Łódzki Kurator Oświaty
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Łódzki Urząd Statystyczny
NODN Progrosfera

Celem projektu jest m.in. rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie projektu.