Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z programu rządowego „Wyprawka szkolna” na rok 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1588/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 04 września 2023r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023r.  –  08 września 2023 r. mija termin składania wniosków “wyprawki szkolnej”. 

Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) składa rodzic/opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły najpóźniej do 08 września 2023 r w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Prosimy także o gromadzenie faktur i paragonów za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które stanowią podstawę do uzyskania dofinansowania. 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym – Anną Doroszczyk (e-mail: a.doroszczyk@olpi.pl).