Terminarz nadchodzących dni

W nawiązaniu do próśb uczniów i rodziców, poniżej załączamy najważniejsze terminy i daty wydarzeń przewidzianych na nadchodzące dni 😉

11.06.2022 (sobota) od 10:00 do 16:00
wydarzenie
Viva Oliva! Szkoła prezentuje się na największych targach dzielnicy.
Zachęcamy uczniów do pomocy – frekwencja uczniów na poziomie 50% zostanie zwrócona w postaci dnia wolnego od zajęć dydaktycznych (17.06, piątek).

13-15.06.2022 (poniedziałek-środa)
wydarzenie
Warsztaty w Teatrze Szekspirowskim dla uczniów LSP. Szczegóły u nauczycieli szkół plastycznych.

15.06.2022 (środa) od 15:30
wydarzenie
Warsztaty strategiczne. Szczegóły: https://plastyk.gda.pl/2022/06/08/warsztaty-strategiczne-2022/

15.06.2022 (środa) do 23:59
termin
Wystawianie ocen końcoworocznych przez nauczycieli.
Uwaga: po tym terminie oceny nie mogą ulegać zmianom!

16.06.2022 (czwartek)
termin
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – dzień ustawowo wolny od pracy*.
W tym dniu nie odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne.

*zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920)

17.06.2022 (piątek)
termin
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w przypadku pozytywnej rekomendacji dyrekcji szkoły po Viva Oliva w sobotę 11.06.2022.

20-21.06.2022 (poniedziałek-wtorek) od 8:30
wydarzenie
Prezentacje projektów rocznych.

22.06.2022 (środa)
termin
Rada Pedagogiczna.

24.06.2022 (piątek) godz. 12:00
wydarzenie
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.