Warsztaty laboratoryjne organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego