Harmonogram pierwszych dni roku szkolnego 2021/2022

1 września, środa,

godzina 12.00 -Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022.
godzina 13.10 – spotkanie uczniów w klasach, zapoznacie się z organizacją zajęć w dniu 2. i 3. września, wybierzecie opiekuna grupy (na kartkach zapisujecie opiekuna pierwszego i drugiego wyboru)
klasa 1a OLPI – sala 212 Dorota Bielska
klasa 1b LSP – sala grafiki Tomek Zabrocki i Joanna Jakubowska
klasa 2a OLPI – sala 213 Magda Pazda i Ania Ostaszewska
klasa 2b LSP – sala 208 Kamila Mazur
klasa 3a OLPI – sala 204 Oskar Rożewicz
klasa 3b OLPI/LSP – sala 104 Patrycja Pluta
klasa 3c LSP – sala 217 Kasia Korolczuk
klasa 4 LSP – sala 218 Emilia Olechnowicz

(gospodarze klas i nauczyciele przygotowują karteczki do wyboru opiekuna, zbierają zapisane, a potem przekazują na ręce pana Marka; składanie przez nauczycieli grup przewidujemy od 13:30)

2 września, czwartek

godzina 8.30- spotkanie w tych samych klasach co 1września DOKOŁA OLIWY – DOKOŁA SZKOŁY sesje po 15 minut, po 4 sesji w każdej klasie 15 minut przerwy (9.30- 9.45)

  1. o samorządzie, wolontariacie i akcjach szkolnych powie Kajetan;
  2. o Statucie i ważnych dokumentach i regulaminach – pan Oskar;
  3. o projektach rocznych- pani Ania Doroszczyk;
  4. o Dniach Latających – pan Grzegorz;
  5. kim Opiekun Grupy a kim Tutor – pani Kasia;
  6. Opieka Zespołu P-P – pani Kasia Bogdanowicz;
  7. o Librusie, Moodlach, ocenianiu – pani Patrycja Pluta
  8. Mój program indywidualny i plan lekcji– pani Ania Adryjanek

godzina 10.45-11.00 Przerwa

11.00 -12.00 uzupełnianie przez uczniów arkusza „Mój program indywidualny” – wybór rozszerzeń i fakultetów, języków pod opieką nauczycieli:
klasa 1a OLPI – sala 212 Sylwia Peryt, Meggie Szenrok, Aldona Tkaczyk
klasa 1b LSP – sala grafiki Tomek Zabrocki, Joanna Jakubowska, Natalia Lament, Krystyna Belaid, Teresa Szejbut
klasa 2a OLPI – sala 213 Magda Pazda, Ania Ostaszewska, Michalina Kowalska
klasa 2b LSP – sala 208 Joanna Wyrostkiewicz, Magda Arłukiewicz
klasa 3a OLPI – sala 204 Oskar Rożewicz, Grzegorz Zielak
klasa 3b OLPI/LSP – sala 104 Patrycja Pluta, Anna Doroszczyk
klasa 3c LSP – sala 217 Kasia Korolczuk, Anna Adryjanek
klasa 4 LSP – sala 218 Emilia Olechnowicz, Marek Wawrzynkowski

3 września, piątek

godzina 8:30 – 10:30 spotkanie z wybranym opiekunem grupy w salach:
Kasia Korolczuk – sala 217
Emilia Olechnowicz – sala 216
Oskar Rożewicz – sala 201
Marek Wawrzynkowski – sala 212
Patrycja Pluta – sala 204
Magda Pazda – sala 208
Magda Arłukiewicz – pracownia ubioru (za salą rzeźby)
Anna Ostaszewska – sala 213
Ewelina Schwabe – sala 104
Joanna Wyrostkiewicz – sala 111
W planie spotkania z opiekunem grupy dyskusja o programie dni latających, zebranie danych kontaktowych, zapoznanie z Facebookiem / Instagramem szkoły, Moodle itd.

godzina 11:00 gra terenowa/spacer DOOKOŁA OLIWY z opiekunem grupy

6 września – Mała Matura

godzina 8.30 – pisanie Małej Matury w Grupach:
Kasia Korolczuk – sala 217
Emilia Olechnowicz – sala 216
Oskar Rożewicz – sala 201
Marek Wawrzynkowski – sala 212
Patrycja Pluta – sala 204
Magda Pazda – sala 208
Magda Arłukiewicz – pracownia ubioru (za salą rzeźby)
Anna Ostaszewska – sala 213
Ewelina Schwabe – sala 104
Joanna Wyrostkiewicz – sala 111
Prosimy, aby uczniowie, którzy skończą pracę z arkuszem Małej Matury wcześniej wrócili do szkoły na 12:15.

godzina 12.15 – rozdanie loginów do Librusa w klasach
klasa 1a OLPI- sala 212 Magda Pazda
klasa 1b LSP- sala grafiki Tomek Zabrocki
klasa 2a OLPI- 213-pod kierunkiem gospodarza
klasa 2b LSP – 208- pod kierunkiem gospodarza
klasa 3a OLPI – 204-pod kierunkiem gospodarza
klasa 3b OLPI- 104 – pod kierunkiem gospodarza
klasa 3c LSP – 217- pod kierunkiem gospodarza
klasa 4 LSP- 218 – pod kierunkiem gospodarza
(gospodarze klas i nauczyciele pobierają loginy z sekretariatu)

godzina 12.30 Apel w auli: ogłoszenie wyborów Samorządów klasowych.