Wyniki ankiety anonimowej dla uczniów dot. nauczania w naszych szkołach

W dniu 17 marca 2021 roku, w godzinach 8.30 – 17.35 możliwa była do uzupełnienia ankieta dotycząca
ogólnych aspektów nauczania i funkcjonowania Naszej Szkoły (zarówno OLPI i LSP). Uczniowie oficjalnie
byli proszeni o wypełnienie jej podczas godzin wychowawczych klasowych.

Zapraszamy do lektury analizy wyników ankiety, opracowanej przez Samorząd Uczniowski.