Liceum Plastyczne w Oliwie

Dzięki dotacji ze środków MKiDN z Programu "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY" mamy świetnie wyposażoną pracownię fotograficzną i multimedialną.

  
 

INF. O SZKOLE

Sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych z prawami
szkoły publicznej działa pod nadzorem Ministra Kultury.
Funkcję dyrektora pełni Piotr Bogdanowicz.

Zajęcia ogólnokształcące prowadzone są w ramach Gimnazjum Programów
Indywidualnych (GPI) dla klas młodszych oraz Ogólnokształcącego Liceum
Programów Indywidualnych (OLPI) dla klas starszych.

Zajęcia plastyczne odbywają się po godzinie 13.00. Absolwenci kończący
klasę VI OSSP uzyskują dyplom kwalifikacji zawodowych w zawodzie
"plastyk" ze specjalnością "reklama wizualna", "techniki graficzne",
"fotografia". Do matury przystępują razem z absolwentami liceum
ogólnokształcącego. 

W roku szkolnym 2017/2018 uczeń trzeciej klasy może wybrać następującą specjalizację:

Animacja Filmowa,
Fotografia Artystyczna,
Realizacja Obrazu Filmowego,
Realizacje Intermedialne,
Ceramika Artystyczna,
Techniki Rzeźbiarskie,
Aranżacja Przestrzeni,
Projektowanie Graficzne,
Publikacje Multimedialne,
Techniki Druku Artystycznego,
Tradycyjne Techniki Malarskie i Pozłotnicze,
Witraż.e-mail: liceum@olpi.gda.pl pbogdano@gazeta.pl
80-308 Gdańsk ul. Polanki 124
tel. (058) 552 41 88, (058) 341 33 54
fax. (058) 552 41 88


statut OSSP