Liceum Plastyczne w Oliwie

Dzięki dotacji ze środków MKiDN z Programu "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY" mamy świetnie wyposażoną pracownię fotograficzną i multimedialną.

  
 

KADRA

 

Piotr Bogdanowicz DYREKTOR SZKÓŁ PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH

malarz, nauczyciel plastyki i historii sztuki. Człowiek o niespożytej energii i działacz w obszarze edukacji niepublicznej, posiadający doświadczenia w pracy akademickiej, edukator i twórca koncepcji indywidualizacji nauczania w oryginalnym kształcie. Zainteresowania: narty, snowboard, windsurfing, turystyka rowerowa, żeglarstwo. Autor książek o sztuce: "Człowiek i przestrzeń", "Człowiek i czas", "Człowiek i sztuka” oraz "Dom i okolica". Znany ze wspaniałych lekcji historii sztuki.

 

 

dr Joanna Jakubowska Z-CA DYREKTORA DS. ARTYSTYCZNYCH, HISTORIA SZTUKI, FILOZOFIA

magister filozofii, doktor kulturoznawstwa, interesuje się problematyką percepcji, analizą fenomenów kulturowych oraz wpływem przemian percepcji ludzkiej na edukację, metodologię badań humanistycznych i analizę obiektów kulturowych. Prowadzi badania dotyczące obrazu, wizualności, edukacji i przestrzeni ekspozycyjnej. Publikowała m. in. w Kulturze Współczesnej, Kulturze i Edukacji, Estetyce i Krytyce. 

 
 
 
 

Joanna Wyrostkiewicz RYSUNEK I MALARSTWO, PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

w 2001 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego w prac. prof. Jacka Waltosia. Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestniczy w plenerach malarskich. Obecnie mieszka i tworzy w Gdańsku. W kręgu zainteresowań znajduje się przede wszystkim rysunek, malarstwo olejne, pastele, akwarela. Poza tym zajmuje się grafiką komputerową, projektuje okładki i ilustracje do książek.

 
 
 

Magdalena Swacha RYSUNEK I MALARSTWO 

ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej o specjalnościach pedagogika, oraz krytyka i promocja sztuki z aneksem z Rysunku u prof. R. Kubickiego i prof. B. Wojtasiaka. Prowadziła warsztaty edukacyjne w galeriach sztuki, promocję sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu,  oraz wykład monograficzny sztuka interaktywna w przestrzeni miasta na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji dot. aktualnych zjawisk interaktywnych i interdyscyplinarnych z pogranicza sztuki. Nagrody i wyróżnienia: I Nagroda 16. Prezentacje Galeria MBWA Leszno, 2010, II Nagroda Promocje 2008, Galeria Sztuki w Legnicy, Stypendium artystyczne dla młodych twórców miasta Poznania za działalność artystyczną - malarstwo oraz krytykę i promocję sztuki, 2009.

 

 

 

Andrzej Zbigniew Leszczyński FOTOGRAFIA I INTERMEDIA 

ur. 1960 w Sopocie. 1989 dyplom w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, 2006 dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Specjalista do spraw dygitalizacji zbiorów w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Współpracuje z Liceum Plastycznym w Gdańsku Oliwie i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wieloletni fotograf-dydaktyk, swoją wiedzą wspiera amatorów fotografii (www.fotoedu.pl).

 

 

Wojciech Juchniewicz PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel przedmiotów: projektowanie graficzne, rysunek i malarstwo. Opiekun pracowni tradycyjnych technik drukarskich. Prowadzi różnorodne zajęcia plastyczne i warsztaty sitodruku w placówkach kultury. Gra w zespołach: Trupa Trupa, Wolność, Szałas.

 

 

 

Tomasz Zabrocki RZEŹBA

ur. 1966  r., absolwent Wydziału Rzeźby gdańskiej PWSSP (ASP ) Dyplom  w 1993 r. w pracowni prof. Edwarda Sitka. Nauczyciel  rzeźby, ceramiki, rysunku Obszar  zainteresowań twórczych :rysunek, rzeźba, ceramika ,akwarela, mural – uczestnik czterech edycji festiwalu na ul. Kliniczej, sztuka figuratywna, szczególnie animalistyka. Pracuje w Szkołach programów indywidualnych od 2007 r. Obecnie nauczyciel rzeźby i ceramiki  w Liceum Plastycznym w Gdańsku.